Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi
1. TARAFLAR
1.1.SATICIYA BİLGİLERİ
Firma Unvanı: Sungurlar Eğitim Teknoloji ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.(Bundan sonra “Gelişim Enstitüsü” olarak anılacaktır) Vergi Dairesi: Göztepe, Vergi Numarası: 7830145313 Adres: Feneryolu Mah. Gedikli Sok. 16/3 Kadıköy/İstanbul Telefon: 0216 4496594
Web: www.gelisimenstitusu.com
1.2.ALICIYA BİLGİLERİ
Alıcı: Gelişim Enstitüsü Online Üyelik Sözleşmesi’ne taraf olma suretiyle Gelişim Enstitüsü üyesi olma talebinde bulunan ALICI, Online Üyelik Portalı üzerinden beyan etmiş olduğu e-posta adresinin Gelişim Enstitüsü tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul eder.
2. SÖZLEŞME KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu ALICI’nın SATICI’ya www. gelisimenstitusu.com uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların (“İnternet Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği Gelişim Enstitüsü Online Üyelik Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu ve internet sitesinde nitelikleri ve satış bedeli belirtilen hizmetin (“Hizmet”) sunumu ve satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ
Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, türü, satış bedeli ve ödeme koşulları aşağıda yer alan bilgilerde belirtilmektedir.
ÜRÜN BİRİM FİYAT (TL) ADET TOPLAM (TL) ÖDEME TOPLAM (KDV DAHİL)
SATICI tarafından sunulan tüm Hizmetler mesafeli sözleşmeler hükümlerine tabi olacaktır.
SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMESİ
4. ALICI tarafından İnternet Sitesi üzerinden Hizmet alınması halinde altyapısı iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“iyzico”) tarafından sağlanan online ödeme yöntemiyle kredi kartı bilgilerini girerek ödeme gerçekleştirilecektir.
Fatura Bilgileri Adı Soyadı: Adres: Telefon: E-Posta:

5. GENEL ŞARTLAR
5.1. Hizmet, İnternet Sitesi’nde veya değişiklik durumunda SATICI tarafından belirlenecek olan internet sitesinde ifa edilecektir.
5.2. Kişinin şirketin satışa sunduğu ürünü/hizmeti satın alması için, satış işlemlerinin yapılacağı internet sitesine üye olması zorunludur.
5.2.1. ALICI İnternet Sitesi üzerinden siparişini tamamladıktan sonra kendisine ödeme yapmak üzere kredi kartı bilgilerini girmesi istenecektir. Kredi kartı bilgilerini girdikten sonra işlemini tamamlayacaktır.
5.2.2. Sözleşmesi sorunsuz onaylanan ve ödemesini yapan üyenin e-posta adresine satın alma isteminin şirkete ulaştığını gösteren bir bilgi mesajı gönderilecektir.
5.2.3. Ürün/hizmet alımının eksiksiz olarak gerçekleşmesi halinde söz konusu ürün ve hizmete ait e-fatura ya da e-arşiv fatura en geç 30 iş günü içinde üyenin sözleşmede belirtilen adresine gönderilecektir.
5.3. ALICI’nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
5.4. Alım satım işlemi, kredi kartından tahsilatın yapılması ile tamamlanır. Alıcının bankası ile olan kredi kartı işlemlerinden doğacak anlaşmazlıklar nedeniyle SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu veya uyuşmazlığa dahil olması söz konusu değildir. Tahsilatın yapılamaması durumunda SATICI’nın herhangi bir hizmet sunma yükümlüğü olmayacaktır.
5.5. ALICI, İnternet Sitesi üzerinden Hizmet satın almış ise bu Hizmet’i üçüncü kişilere kullandırtamaz veya satamaz. SATICI, çoklu erişime müsaade edilen kurumsal satışlarda, SATICI’ya kişisel bilgileri verilen kişilerin Hizmet’i kullanmasına izin verebilir.
5.6. SATICI haklı bir sebebe dayanmak suretiyle sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü ALICI’ya eşit kalite ve/veya fiyatta farklı bir hizmet sunmak suretiyle yerine getirebilir.
5.7. ALICI işbu Sözleşme ve Gelişim Enstitüsü Online Üyelik Sözleşmesi’nden doğan haklarını ve üyeliğini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
5.8. ALICI, İnternet Sitesi üzerinden satın almış olduğu eğitim programının Gelişim Enstitüsü tarafından siteden kaldırılabileceğini ve Gelişim Enstitüsü internet sitesini kapatma hakkının saklı bulunduğunu ve bu durumlarda SATICI’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul eder. Bu durumlar hariç olmak üzere Gelişim Enstitüsü, satın alınan eğitimlere süresiz olarak erişim hakkı sağlar.
5.9. ALICI, İnternet Sitesinde açıklanan “Eğitmenle Canlı sohbet” özelliğinin her eğitim programı için uygulanmayacağını kabul etmektedir. Ayrıca bu özelliklerin sunulacağı eğitim programları açısından da, SATICI’nın eğitmen takvimlerine bağlı olarak bu özellikleri iptal etme hakkı saklıdır. Bu durumda ALICI, SATICI’nın sorumlu olmayacağını ve SATICI’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.10. SATICI, İnternet Sitesi’nde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.
5.11. ALICI, İnternet Sitesi üzerinden satın alacağı eğitim programlarında, programın tamamlanmasına kadar olan süreçte programı veren danışman ile arasında meydana gelebilecek her türlü kişisel etkileşimden kendisinin sorumlu olduğunu, SATICI’nın sorumluluğunun eğitim programının tamamlanmasını takip etmekle sınırlı olduğunu, bunun dışında anlaşmalı olunan danışman ile yaşanabilecek kişisel anlaşmazlık, uyuşmazlık ya da benzeri olumsuz durumlardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.12. Ödemelerde3D Secure güvenli ödeme yöntemi kullanılacaktır. Sipariş karşılığı fiş/fatura/e-fatura, siparişi alan SATICI tarafından sipariş işleminin tamamlanmasını takiben düzenlenir.
6. ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
6.1. ALICI satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, videolar, sunumlar, görseller, metinler ve diğer eğitim materyallerinin tüm telif haklarının SATICI’ya ait olduğunu kabul eder ve SATICI’dan izin almadan şifrelerini ve eğitim içeriklerini başkalarıyla paylaşmayacağını, içerikleri kopyalayıp çoğaltmayacağını taahhüt eder.
6.2. ALICI’nın siparişe konu olan ürüne/hizmete çok sayıda farklı IP adresinden ulaştığı tespit edilirse, ALICI şirket tarafından uyarılır ya da ürüne/hizmete erişimi iptal edilebilir. Bu durumda ödenen ücret iade edilmez.
7. SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
7.1. SATICI, sözleşme konusu ürünü/hizmeti “Tüketici Mevzuatı” na uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ALICI’ya sunmakla mükelleftir.
7.2. SATICI, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu ürünü/hizmeti ALICI’ya sunamazsa bu durumu mümkün olan en kısa sürede ALICI’ya bildirmekle mükelleftir.
7.3. ALICI, eğitim kapsamında yapılan “Sertifika Testi”nde yüzde 80 ve üzerinde başarı göstermesi halinde, sertifika almaya hak kazanacaktır.
8. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI
8.1. ALICI, 6502 ayılı yasa hükümleri çerçevesinde, SATICI’ya bildirmek kaydıyla sözleşmeden cayma ve üyeliğini iptal ettirme hakkını haizdir. Bu durumda söz konusu satın alma 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ALICI’ya iade edilecektir.
8.2. 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumu Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde belirtilen “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması ve ALICI’nın satın almış olduğu özel ders programını izlemeye başlaması halinde bu durum Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili özel ders programına başlanması ile birlikte ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır.
9. MÜCBİR SEBEPLER
Gelişim Enstitüsü’nün çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve şirketin kontrolü haricinde meydana gelen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda mücbir sebebin devamı süresince Gelişim Enstitüsü’nün yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile üyeye durumu bildirecektir.
10 KREDİ KARTINA İADE
10.1 ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:
10.2. ALICI internet sitesi üzerindeki ilgili sayfadan iade talebinde bulunur.
10.3. SATICI, ödenen tutarın tamamının, ALICI’ya ödenmesi için, iyzico ödeme sistemi üzerinden iade işlemini başlatır.
10.4. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda iade işlemini yine kredi kartı sistemi üzerinden yapacak olup, ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamaz. İade işleminin sonuçlanması, bankanın hızına bağlı olarak birkaç iş günü sürebilir. İade işleminin Gelişim Enstitüsü tarafından yapıldığı bilgisi ALICI’ya e posta ile bildirilir.
10.5. Kredi kartına iade, SATICI’nın iyzico tarafından sağlanan online ödeme sistemi üzerinden bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. Ödeme işlemi taksitlendirilmiş ise, iade işlemi de taksitlerle yapılabilir. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.
11. İHTİLAFLARIN HALLİ
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın hizmet satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
12. YÜRÜRLÜK
12.1. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet siparişi verdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.
12.2. İşbu Sözleşme’nin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.
12.3. www.gelisimenstitusu .com sitesinde yer alan KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu, Gelişim Enstitüsü Online Üyelik Sözleşmesi ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.