Teslimat ve İade

İADE SÖZLEŞMESİ

1- Site kullanıcısı olan ALICI’lar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Mesafeli Sözleşmeler’e ilişkin 48. Maddesinin (4). fıkrasında düzenlenen “cayma hakkı”nın kullanımı konusunda, yasa hükümleri ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 27.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

2- Bu hükümlerin uygulanması aşağıda gösterilen esaslar dahilinde yapılacaktır:

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan eğitim programlarına ilişkin sözleşmeler.

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ki SATICI tarafından sunulan siparişin tamamlanmasını takiben erişim hakkı verilen eğitimler ve iştirak edilen canlı eğitim programları bu kapsamdadır,

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

ALICI bu hususlar dışında kalan işlemlerde hizmetin/malın tesliminden itibaren, mevzuata uygun şekilde 14 gün içerisinde, cayma hakkını kullanabilecektir.

3- ALICI’nın cayma hakkı çerçevesinde ürün iadesi yapması halinde, iadeyi takiben 14 gün içerisinde işlem bedeli iadesi yapılacaktır. Satış işlemleri kredi kartı ile yapıldığından iade işlemleri de kredi kartına alacak kaydı gönderilmesi suretiyle yapılacaktır. Taksitli ödeme seçilerek yapılan ödemelerin iadesi de taksitlere uygun şekilde taksitli olarak yapılabilir. Hiçbir şekilde nakit iadesi yapılmaz.

4- ALICI sistem üzerinde onaylayarak bu bilgileri okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.